Acords del Consell Escolar

2018-2019

Núm. de la sessió: 1

Data: 5 d’octubre de 2018

ACORDS

 1. Aprovació de les sortides pel curs 2018-2019 (annex 1).

 2. Aprovació de les quotes de material.

 3. Augmentar l’assignació del departament d’expressió amb 1000 €.

 4. Trucar al Miguel Angel Moreno, president del Sant Cristóbal.

 5. Nova representació del Consell Escolar amb 3 representants d’alumnes i 3 representants de pares i mares que esmena l’apartat 4.1.1 de les NOFC.

 6. Trametre a Serveis territorials l’horari especial per les tres festes.

 7. Aprovació de l’ajut d’igualtat d’oportunitats pel curs 2018-19 (Decret 6181 de l’Ajuntament de Terrassa amb data 22-06-2018).

 8. Avaluació i aprovació del PGA (inclou la proposta de participar en el programa Instituts Oberts durant dos cursos escolars) i que les mares gestionaran els polvorons, paradetes i orla.

 9. Aprovació de les NOFC.

 10. Aprovació de la reducció de l’horari escolar per les festes.

 11. Demanar una subvenció total o parcial respecte l’avaluació del mecanisme de renovació de l’aire.


Núm. de la sessió: 2

Data: 20 de desembre de 2018

ACORDS

Relació de la nova composició del consell escolar:

 • Director/a Josep Maria Argemi Argelaguet

 • Cap d'estudis Fidelio Santiago Gracia

 • Secretari/ària Montserrat Pams Navarro

 • Representant de l'Ajuntament Gracia García Matute

 • Representant de l'alumnat Ahmed El Musaui

 • Representant de l'alumnat David Sáez Martínez

 • Representant de l'alumnat Fatima Zohra El Gorji

 • Representant de l'AMPA Ana Quilón Rojas

 • Representant de pares i mares Francisca Guerrero Pacheco

 • Representant de pares i mares Mercè Bernabeu Nieto

 • Representant del PAE María Carme González Barrera

 • Representant del PAS Montserrat García Gallardo

 • Representant del professorat Albert Parrilla Quiles

 • Representant del professorat Anna Vidal Lach

 • Representant del professorat Francisca García Marín

 • Representant del professorat Jaume Linares Naranjo

 • Representant del professorat Josep Maria Corretger Olivart

 • Representant del professorat María del Mar Morillas Abad


Núm. de la sessió: 3

Data: 20 de desembre de 2018

ACORDS

Trametre els resultats del votacions pel Consell Escolar Municipal a la Cap de l’OME:

 • Sector Pares i mares: Yolanda Maldonado Ruiz (1 vot).

 • Sector alumnat: Ahmed el Musaui (3 vots) i David Sáez Martínez (2 vots).

 • Sector PAS/PAE: Jaume Ventura Izquierdo (2 vots)

 • Sector docent: Marta Codina Vives (4 vots) i Ricard Sanmartí Falguera (1 vot)


Núm. de la sessió: 4

Data: 24 de gener de 2019

ACORDS

 1. Aprovar que l’alumnat de 3r d’ESO pugui participar en el campus Itaca del juliol de 2019.

 2. No participar en l’estudi en xarxa d'habilitats socioemocionals de la UPF i Escola 21. 

 3. Aprovar la memòria justificativa dels ajuts econòmics de l’Ajuntament pel programa de la Igualtat d’oportunitats pel curs 2018/2019 (Decret 6188 amb data de 22-06-2018 de l’Ajuntament de Terrassa).

 4. Valorar positivament la liquidació de l’exercici 2018 i la proposta d’eventuals romanents del pressupost de l’exercici següent presentats al Consell Escolar. 

 5. Valorar positivament el pressupost presentat al Consell Escolar pel 2019.

 6. Aprovar la proposta del Pla Integral (cultura gitana) d’establir un conveni supervisat per l’Ajuntament i el Departament d’Educació que preveu un servei d’atenció als fills/es incloent una assegurança al seu càrrec d’aquest alumnat per ajudar a conciliar l’estudi amb la vida familiar. 

 7. Determinar que la Comissió Económica estarà integrada pels professors Josep Maria Corretger, l’Albert Parrilla, la mare Paquita Guerro i l’alumne Ahmed el Musaui, juntament amb el director i la secretària.


Núm. de la sessió: 5

Data: 28 de febrer de 2019

ACORDS

 1. Aprovar la formació AIDE.

 2. Aprovar la jornada especial del dia 7 de març pel dia de la dona d’11h50 a 14h35 amb opció de participació de les famílies fins al moment del manifest si la Comissió de Cultura i valors Ètics ho creu convenient.


Núm. de la sessió: 6

Data: 27 de març de 2019

ACORDS

 1. Aprovar sortida de Gestió d'empreses a Sabadell per a Batxillerat i la de d'escalada i Tir amb Arc al Parc de Vallparadís per a segon d'ESO


Núm. de la sessió: 7

Data: 23 de maig de 2019

ACORDS

 1. Trametre a Serveis Territorials que tots els membres aproven l’horari compactat.

 2. Escollir la professora Anna Vidal com la membre de les comissions per fer entrevistes al professorat pel curs 2019-2020 i desperfilar les dotacions de professorat que ja no està al centre.

 3. Fer les sortides als camps d’aprenentatge cada any a 2n i 4t de l’ESO i cada dos anys a batxillerat, sempre que l’equip docent ho consideri. 

 4. Mantenir la quota de material de 65 € a ESO i batxillerat i la possibilitat d'una quota addicional per a llibres a batxillerat.

 5. Aprovar la sortida de final de curs de primer i segon de l'ESO a la Bassa de Sabadell, de tercer al club natació i de batxillerat a la platja.


Núm. de la sessió: 8

Data: 4 de juliol de 2019

ACORDS

 1. Fer arribar el text exposant motius i fent una sol·licitud a la conselleria per augmentar segon de batxillerat d'un a dos grups amb les signatures recollides per l'alumnat de forma adjunta. 

 2. Que hi hagi sempre un membre del Consell Escolar que assisteixi a les assemblees constituïdes per a la difusió i sensibilització de la problemàtica, que transmeti a l'Assemblea la informació de la qual dona suport el Consell Escolar i que a més informi també el Consell Escolar de les accions preses.

 3. El Consell Escolar dona suport a les accions de difusió i sensibilització a favor de la no precarització de l'escola pública i concretament la difusió i sensibilització en contra de la decisió de Serveis Territorials de donar-nos un sol grup al nostre institut a segon de batxillerat, cosa que suposa una ràtio propera a 50 alumnes i un fet que proporcionaria encara més la segregació escolar.

 4. Que l'assemblea pugui utilitzar l'institut Mont Perdut com a espai de trobada. 

 5. Que la consergeria i la secretaria obri algunes tardes en funció de les activitats de les tardes.

 6. S’aprova tots els punts i l’acta dels acords per consens.


2019-2020

Núm. de la sessió: 1

Data: 17 de setembre de 2019

ACORDS

 1. Establir les bonificacions per la quota de material amb un 30% de descompte per a famílies nombrosos amb tres o més alumnes matriculats al centre, famílies monoparentals i alumnes amb un 33% discapacitat o superior i una bonificació per a famílies nombroses que no tenen tres fills als centre amb un 10% de reducció.

 2. Aprovar el PGA adjuntat a la convocatòria d’aquest CE afegint les sortides anteriorment esmentades i els canvis a les NOFC següents:

  1. Rebaixar a batxillerat el nombre d'incidències de 6 a 3 per originar una expulsió i de 5 faltes a classe a 3 per originar una incidència.

  2. Proposta d’expulsió definitiva del centre a l'alumnat major de 16 anys en cas de tenir un comportament disruptiu i/o de ser referent negatiu pels companys, amb un acompanyament orientador que es pugui donar des del centre. L’instructor tindrà en consideració l’informe de la CAD, les circumstàncies personals, la proporcionalitat de la sanció, la causa que l’ha motivat i que repercuteixi en la millora educativa. 

  3. En cas que es voti una persona per un càrrec i hi hagi un empat, que es dirimeixi per antiguitat al centre i en cas d’igualtat de temps, per edat.

  4. Prohibir l’ús del mòbil a l’ESO quan està el docent dins de l’aula excepte en activitats planificades. Que en el primer Consell Escolar del 2020 es valori de nou la norma. 

  5. Posar una sanció d’un dia a l’alumnat que es negui a donar el mòbil al professorat.

  6. Incloure en el PAT fer un treball específic de l’ús de mòbil.

  7. Fer un treball informatiu de l’ús del mòbil amb les famílies.

  8. Prohibir l’ús del mòbil a batxillerat excepte autorització expressa del professorat.

  9. Fer perdre el dret a l’avaluació contínua a batxillerat a partir de la cinquena falta sense justificar.

 3. Enviar al Conseller una petició sol·licitant que respongui ell mateix o el Director General de Centres Públics demanant el per què no aplica la unitat escolar en funció del nombre d’alumnat matriculat tenint en compte l’històric.

 4. Ajornar per al proper Consell Escolar, la proposta de calendari per l'elaboració del nou PEC.


Núm. de sessió: 2

Data: 15/10/2019

ACORDS

 1. Aprovar la participació del programa estades d'immersió lingüística en anglès.

 2. Aprovar l'ajut d'igualtat d'oportunitats pel curs 2019-2020 de l'ajuntament de Terrassa.


Núm. de la sessió: 3

Data: 16 d’octubre de 2019

ACORDS

 1. Aprovar les sortides Assaig a l’OBC i a la policia

 2. Aprovar les activitats futures per aquest curs dels Instituts Oberts, prèvia informació al Consell Escolar.

 3. Aprovar les sortides per Terrassa per aquest curs que no impliquin transport prèvia informació al Consell Escolar.


Núm. de la sessió: 4

Data: 29 de gener de 2020

ACORDS

 1. El criteri per triar l’alumnat a matricular a batxillerat en cas que la demanda de matrícules sigui superior a l’oferta de grups que faci el Departament d’Educació serà acadèmic i es calcularà ponderant un 70% la mitjana de l’ESO i un 30% les competències bàsiques de 4t.

 2. Explicar a les famílies el sobrecost en hores de feina que ens comporta el cobrament de les sortides en efectiu i implementar l’obligació de domiciliar si es vol anar a una sortida a partir del setembre de 2020.

 3. Valorar positivament la liquidació pressupostària de l’exercici 2019.

 4. Que la Francisca García Marín continuï sent la referent en coeducació al centre.

 5. Que l’alumnat s’impliqui en la neteja del centre prèvia sensibilització. 

 6. Que un cop les famílies no hagin pagat la quota de material pel curs 2020-2021 se’ls enviarà un primer avís amb una carta informant de la pèrdua dels següents serveis que hi van associats: no enviar SMS, no tenir accés a la plataforma clickEdu, no disposar de servei informàtic al centre, no disposar d'assegurança escolar i no accedir a multinivells amb cost.

 7. Continuar amb el Campus Ítaca aquest curs 2019-2020.

 8. Aprovar les sortides al Museu de Paleontologia de sabadell i a l’UPC d’Òptica per batxillerat ambdues.


Darrera modificació: dissabte, 27 de juny 2020, 23:10