La present formació pretén consolidar el coneixement de la plataforma clickEdu per tal que el familiars tinguin un bon coneixement del rendiment acadèmic i personal de l’alumne/a, i així mateix pretén motivar l’alumnat en l’assoliment de les competències.