Notícies del lloc

La COVID 19 al DISTRICTE 6

par Administrador/a a8066437,

Vídeo reportatge realitzat per alumnes de 3r d'ESO durant el curs 20-21 en el marc del projecte d'Àmbit Sociocultural 16:9 (La covid 19 al districte 6 de Terrassa).

 

  

La contaminació acústica II - Mostra de projectes de 2n d'ESO

par Administrador/a a8066437,

Vídeo realitzat per alumnes de 2n d'ESO en el marc del projecte d'àmbit Sociocultural del curs 20-21: Mesurem el soroll del nostre barri.

 

 

Gestió de la pandèmia a l'Institut - Mostra de projectes de 3r d'ESO

par Administrador/a a8066437,

Vídeo reportatge II realitzat per alumnes de 3r d'ESO en el marc del projecte d'Àmbit Sociocultural 16:9 (La covid 19 al districte 6 de Terrassa) del curs 20-21.

 

 

Sujets antérieurs...