Notícies del lloc

inici de curs

inici de curs

by Administrador/a a8066437 -
Number of replies: 0

El curs 2020-2021 es posa en marxa el 14 de setembre per a l’ESO i batxillerat. Per tal de facilitar la incorporació de l'alumnat al centre, l'entrada la farem de manera esglaonada per als estudiants de l’ESO. Aquest dia coneixeran els seus tutors/es. De manera puntual i per aquesta jornada, la porta d'accés al centre serà la situada al c/ Mont Perdut, 1. És imprescindible portar mascareta i just en entrar, mentrestant es posen el gel hidroalcohòlic desinfectant, se'ls preguntarà el nom+cognom i se'ls indicarà a quin punt del pati han d'anar a trobar el seu grup estable. Tot seguit aniran a la classe amb el seu tutor/a qui els explicarà el funcionament i normes de l'institut; també se'ls entregarà una circular adreçada a les famílies.

HORARI DE PRESENTACIÓ DEL CURS pel dilluns 14 de setembre

●    1r d'ESO ha de venir al centre a les 9 del matí i plegarà a les 10.30 h.

●    2n d'ESO ha de venir al centre a les 10 del matí i plegarà a les 11.30 h.

●    3r d'ESO ha de venir al centre a les 11 del matí i plegarà a les 12.30 h.

●    4t d'ESO ha de venir al centre a les 12 del matí i plegarà a les 13.30 h.

●    Batxillerat >ha de venir al centre a les 13 del matí i plegarà a les 14.30 h.