Available courses

UF 3 Tècniques culinàries elementals


UF4 Begudes alcohòliques simples

This course intends to help you learn specific cuisine vocabulary, such as names for different fish or types of meat, etc....

Bon appetit!!!!

MP 10 Serveis en restauració

MP 07 Cuina i Gastronomia


Aula virtual Tutoria 1er AViGE curs 2021-2022

Benvolguts i benvolgudes,

El meu nom és Rosa Mari Garcia i seré la vostra professora del mòdul 4_Protocol i relacions públiques. Com sabeu, aquest és un entorn virtual i, per això, us agrairia que verificareu que hi podeu accedir correctament. Si teniu algun problema per accedir-hi, m'ho comenteu a la propera classe presencial.

Benvingudes/ts al moodle del MP4!


Benvolguts i benvolgudes,

El meu nom és Rosa Mari Garcia i seré la vostra professora del mòdul 4_Protocol i relacions públiques. Com sabeu, aquest és un entorn virtual i, per això, us agrairia que verificareu que hi podeu accedir correctament. Si teniu algun problema per accedir-hi, m'ho comenteu a la propera classe presencial.

Benvingudes/ts al moodle del MP4!


Benvolguts i benvolgudes,

El meu nom és Rosa Mari Garcia i seré la vostra professora del mòdul 1_Estructura del mercat turístic. Com sabeu, aquest és un entorn virtual i, per això, us agrairia que verificareu que hi podeu accedir correctament. Si teniu algun problema per accedir-hi, m'ho comenteu a la propera classe presencial.

Benvingudes/ts al moodle del MP1!


UF1 coordinació de l’àrea d’allotjament

UF1 Coordinació i gestió d’allotjaments turístics 33h

Benvolguts i benvolgudes,

El meu nom és Rosa Mari Garcia i seré la vostra professora del mòdul 5_Recursos turístics. Com sabeu, aquest és un entorn virtual i, per això, us agrairia que verificareu que hi podeu accedir correctament. Si teniu algun problema per accedir-hi, m'ho comenteu a la propera classe presencial.

Benvingudes/ts al moodle del MP5!


Curs que desenvolupa el mòdul de Formació i Orientació Laboral.

Professor: Manolo Ortega

Curs del mòdul Empresa i Iniciativa Emprenedora.

Professor: Manolo Ortega.


Courses