Notícies del lloc

Nova xarxa wifi

by Pau Martin -

bon dia,

a partir d'ara la xarxa wifi per l'alumnat és:

Nom: ALUMNES

Contrasenya: ALUMNES_2021_AGRICULTURA

Salut,

Beques curs 2020-20021

by Secretaria Escola -

Des del Negociat de l’Alumnat del Departament d’Educació, ens han tramés la resolució de les beques que heu demanat per aquest curs 2020-2021, que teniu penjades al tauler d’anuncis davant la consergeria.

Contra aquesta proposta de concessió/denegació, les persones interessades podeu formular al·legacions fins el dia 11 de maig de 2021, davant els Serveis Territorials a Barcelona Comarques mitjançant aquesta adreça electrònica:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

(cal seleccionar Ens destinatari: Departament d’Educació Barcelona Comarques) 

o presencialment, aportant escrit i documentació, demanant cita prèvia al registre d’aquests Serveis Territorials al següent enllaç:  

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/citpre/citpre.do?reqCode=simpleSearch    

(cal seleccionar el tema "Registre administratiu").     

Negociat de l'Alumnat
Secció de Centres i Alumnat
Serveis Territorials a Barcelona Comarques
Departament d'Educació
C/ Casp, 15 | 08010 Barcelona | Tel. 934816000


Retorn a la presencialitat.

by Pau Martin -

Bon dia,

a partir del proper dilluns dia 3 de maig retornem a la presencialitat total. Per tant, a partir del proper dilluns totes les classes es faran a l'escola. 

Salut!

Older topics...