Espai reservat per ofertes laborals que arriben a l'Escola d'Espiells, preferentment per alumnes, exalumnes i/o titulats equivalents a les especialitats que ofereix l'escola.

Ofertes laborals provinents de la xarxa d'escoles agràries i/o altres vies.