Informació famílies

Preinscripció i matrícula curs 2020/2021

Preinscripció i matrícula curs 2020/2021

by Pilar Franco Lanau -
Number of replies: 0

En aquest apartat trobareu tota la informació relativa al procés de preinscripció i matrícula per al curs 2020-2021.


Per formalitzar la matrícula de cicles formatius de GM/GS i PFI s'ha de demanar cita prèvia, al telèfon del centre, a partir de l'1 de setembre.   

Documentació (original i fotocòpia) a presentar en el moment de la matrícula:

    -DNI alumne.

    -Si l'alumne és menor d'edat: DNI tutors i llibre de família.

    -Targeta sanitària.

    -Títol o certificat de notes dels estudis que donen accés al cicle.


Cicles de grau mitjà de formació professional:  Matrícula de l'1 al 7 de setembre.

                                                                                Llistes d'admesos

                                                                                 Llistes d'espera


Cicles de grau superior de formació professional:  Matrícula de l'1 al 7 de setembre.

                                                                                     Llistes d'admesos

                                                                                      Llistes d'espera

                                                                                

Programes de formació i inserció (PFI):    Matrícula de l'1 al 10 de setembre.

                                                                      Llistes d'admesos.