Available courses

PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA : REPOSITORI

CULTURA I VALORS DE SEGON D'ESO 2021-22

CULTURA I VALORS DE TERCER D'ESO 2021-22

CULTURA I VALORS DE QUART D'ESO 2021-22

Química 1r de batxillerat

FILOSOFIA DE PRIMER DE BATXILLERAT CURS 2021-22

TUTORIA DE SEGON DE BATXILLERAT 2021-22

TUTORIA DE PRIMER DE BATXILLERAT 2021-22

"La ciència comença amb els problemes i acaba amb els problemes." (K. Popper)

El treball de recerca al batxillerat és un recurs amb el qual l’estudiant pot desenvolupar competències  per a la recerca, el raonament i l’expressió aplicats a una temàtica concreta.