"La ciència comença amb els problemes i acaba amb els problemes." (K. Popper)

El treball de recerca al batxillerat és un recurs amb el qual l’estudiant pot desenvolupar competències  per a la recerca, el raonament i l’expressió aplicats a una temàtica concreta.