Notícies del lloc

Activitats de consolidació per a l'alumnat de 4t d'ESO

Activitats de consolidació per a l'alumnat de 4t d'ESO

per Institut B7 -
Nombre de respostes: 0


 Llengua Catalana i Literatura 4A 4B 4C 4D
 Llengua Castellana i Literatura 4A 4B 4C 4D
 Llengua Estrangera: Anglès 4A 4B 4C 4D
 Llengua Estrangera: Francès 4A 4B    
 Llatí 4A 4B    
 Matemàtiques Acadèmiques i Aplicades 4A 4B 4C 4D
 Biologia i Geologia 4A      
 Cultura Científica       4D
 Física i Química 4A 4B    
 Tecnologia   4B    
 Informàtica 4A 4B 4C 4D
 Ciències Socials: Geografia i Història 4A 4B 4C 4D
 Emprenedoria     4C  
 Economia     4C  
 Música     4C 4D
 Educació Visual i Plàstica 4A 4B 4C 4D
 Educació Física 4A 4B 4C 4D
 Filosofia 4A 4B