Unitat 1. Formulació i nomenclatura de química inorgànicaUnitat 3. El treball al laboratori