Primers passos i Tutorials

Primers passos

A continuació us donem un enllaç on trobareu vídeos tutorials que tenim a la web per poder començar a treballar amb Moodle.

Tutorials Moodle


Last modified: Sunday, 8 November 2020, 11:37 AM