Normativa d'ús del lloc

1. Accés a l'Espai Virtual.

Ús correcte del nom i de la contrasenya. Per a accedir a l'Espai Virtual tots els membres disposen d'un nom d'usuari personal i d’una contrasenya secreta que hauran configurat personalment, tot seguint el manual de què disposen a la pàgina d’inici del servei Moodle 

L'accés a l'Espai Virtual és personal i intransferible. L'usuari es compromet a mantenir en secret la seva identificació (contrasenya), essent responsable de qualsevol activitat o mal ús que un tercer pugui dur a terme mitjançant aquesta identificació, si amb el seu consentiment o per negligència. L'usuari es compromet a notificar a la Direcció, tan aviat com sigui possible, la pèrdua d'aquesta informació o l'accés no autoritzat per part de tercers. Igualment, l'usuari es compromet a no accedir, ni intentar accedir, a comptes de correu aliens ni als espais als quals no tingui accés pel seu perfil.

 

2. Bon ús de l 'Espai Virtual i respecte mutu entre usuaris.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts i els serveis de l'Espai Virtual d'una manera correcta, d'acord amb el que especifiqui la legislació vigent i evitant qualsevol actuació no licita o lesiva de drets o interessos de tercers. Tot usuari de l'Espai Virtual es compromet a observar una actitud i un llenguatge respectuosos en les comunicacions amb els altres usuaris, tant en espais públics com privats, i a no transmetre o difondre opinions o continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones. Tot usuari de l'Espai Virtual es compromet a mantenir la confidencialitat de les comunicacions privades que rebi i a no posar a disposició de tercers, amb la finalitat que sigui, dades obtingudes mitjançant llistes de distribució o per mitjà dels espais públics de l'Espai Virtual.

 

3. Us d’ imatges i fotografies.

S'aconsella els participants penjar una fotografia personal -mida carnet- que afavoreixi la coneixença entre tots els usuaris. Queda terminantment prohibit penjar-ne al lloc fotos o imatges que puguin ferir la sensibilitat o bé resultar ofensives (vid. Apartat 6).

 

4. Ús correcte dels serveis i recursos tecnològics.

Atès el caràcter de l'Espai Virtual, els serveis que s'hi presten s'utilitzaran únicament per a finalitats personals i no comercials. L'usuari es compromet a no utilitzar la bústia de correu ni els espais públics de l'Espai Virtual per a finalitats comercials o publicitàries, excepte al Fòrum d'intercanvi de material.

Igualment, l'usuari es compromet a no perjudicar -directa o indirectament- o a posar en perill el bon funcionament de l'Espai Virtual, els sistemes informàtics i els recursos tecnològics compartits que el configuren, així com a no interferir en la utilització correcta d'aquests sistemes i recursos per part dels altres.

 

5. Protecció de dades de caràcter personal.

L’escolal garanteix la confidencialitat de les dades personals subministrades pels usuaris de l'Espai Virtual i l'adopció de les mesures de seguretat pertinents en les seves instal·lacions, equips, sistemes informàtics i fitxers, en compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.


6. Responsabilitat per continguts, declaracions i conductes dels usuaris.

L'Espai Virtual, els seus administradors i la Direcció declinen qualsevol responsabilitat en relació amb les conductes individuals dels usuaris, sia mitjançant els espais públics o els privats, ni tampoc pels continguts i les declaracions que es facin al fòrum de discussió que es posa a disposició dels usuaris d'acord amb el seu perfil. No obstant això, la Direcció vetllarà pel compliment de la present Normativa d'ús i prendrà les mesures necessàries i adients per tal d’assegurar-ne el compliment.

L'accés a l'Espai Virtual i el seu ús comporten necessàriament l'acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquesta normativa. En cas d'incompliment, l’escolal podrà denegar, retirar, suspendre o bloquejar l'accés a l'Espai Virtual i als serveis que s'hi presten. En aquest sentit, el criteri de la Direcció  prevaldrà sobre qualsevol altre al respecte.Last modified: Sunday, 8 November 2020, 11:35 AM