Benvolgudes, benvolguts,

Per iniciar la sessió la primera vegada, feu:

  • clic en el botó de google, identificació amb compte xtec
  • Aneu al vostre correu xtec
  • Feu clic en l'enllaç que us indica per connectar el vostre usuari

Una vegada connectat el compte només heu de fer clic en el botó de google, en els següents inicis de sessió.

Tingueu en compte que us agafarà les credencials del navegador.