Notícies d'ÀGORA

Revisió de la política de quotes dels serveis d’Àgora

Revisió de la política de quotes dels serveis d’Àgora

per Administrador/a Espai de suport -
Nombre de respostes: 0
S'ha fet una revisió de la política de quotes dels serveis d'Àgora per tal d’implementar noves millores i funcionalitats. En concret, els canvis principals que s'han anat incorporant durant les darreres setmanes relacionats amb aquest tema són els següents:
  • Consulta de la quota assignada així com de l'espai consumit. Es pot accedir a aquesta informació des de l'eina de gestió dels serveis d'Àgora i, en el cas de Moodle, també dePolítica de quotess de l'apartat Informes | Ocupació de disc.
  • Enviament de correus electrònics als centres quan s'estigui arribant al màxim de la quota assignada i/o s'hagi superat.
  • Sol·licitud, des de l'eina de gestió dels serveis d'Àgora, d'ampliació de la quota dels serveis que hagin superat el 75% d'ocupació i, a més, tinguin menys d'1 GB lliure.
  • Bloqueig en la pujada de fitxers (tant per l'alumnat com pel professorat) en el moment que la quota hagi arribat al seu límit màxim.
Per aquest motiu, és altament recomanable revisar amb atenció el contingut de la pregunta freqüent "Quina és la política de quotes del Moodle i la Intraweb?", per conèixer tots els detalls de les millores anteriors i tenir presents les línies d'actuació a seguir per consultar la quota actual, alliberar espai si s'està molt a prop del màxim i, demanar-ne una ampliació si s'escau.