Solucions Física en context

Solucions Física en context

Q18

18. Una ona sonora en aire produeix una variació de pressió donada per

P left parenthesis t comma x right parenthesis equals 0 comma 75 times sin space straight pi over 2 left parenthesis 340 times t minus x right parenthesis

on P s'expressa en pascals (Pa), x en metres i t en segons. Quina és:

(a) l'amplitud de la pressió?

Es tracta d'identificar els termes de l'equació de l'ona sonora amb l'equació general d'una ona del mateix tipus:

y left parenthesis t comma x right parenthesis equals A times sin space left parenthesis omega times t minus k times x right parenthesis


Així tenim que A=0,75  , ω= π·340/2   i k=π/2  en unitats SI, llavors:

box enclose A equals 0 comma 75 space P a end enclose


(b) la longitud d'ona

Per trobar λ ho fem a partir del nombre d'ones k=2·π/λ  és a dir λ=2·π/k =  2·π/(π/2)

box enclose lambda equals 4 m end enclose


(c) la freqüència

Per trobar la freqüència, a partir de la w ja que w=2·π·f , llavors f=w/2·π  = 170·π/(2·π)

box enclose f equals 85 space H z end enclose(d) la velocitat de l'ona sonora?

Per trobar la velocitat de l'ona, amb la fórmula v= λ·f

v equals 4 times 85

box enclose v equals 340 space begin inline style m over s end style end enclose