Publicitat.

Publicitat.

Què és la publicitat?

La publicitat és una activitat de comunicació massiva que permet, mitjançant el màrqueting (tècnica de conèixer el mercat i de saber vendre) i a través de canals de difusió, transmetre missatges de promoció del producte a vendre, de serveis o qualsevol altra cosa a un públic objectiu. En la publicitat no es difonen només informació i missatges sinó que també manté econòmicament molts mitjans per als quals és la principal font d'ingressos.

Amb la comunicació massiva es pretén informar, persuadir i aconseguir un comportament determinat de les persones que reben la informació; per això la publicitat investiga i analitza el públic i context social servint-se de diferents disciplines com la psicologia, sociologia, antropologia, estadística i economia entre altres.

  • Empresa

L’activitat publicitària és inseparable de l’activitat empresarial i econòmica. La publicitat està integrada en l'activitat de les empreses, i en potencia el desenvolupament en estimular la demanda de productes i la fidelitat del consumidor a les marques i a les mateixes empreses.

Quan les empreses fan publicitat reben el nom d'anunciants. Els anunciants utilitzen la publicitat per comunicar-se amb els consumidors i fer-los arribar missatges comercials sobre els productes, la marca o qualsevol altre aspecte de l’empresa. 

La publicitat és una forma de comunicació comercial massiva que, a través d’un llenguatge atractiu i suggeridor, busca aconseguir que el públic s’interessi pel producte que anuncia.

  • Màrqueting

El màrqueting és un conjunt de tècniques que, coordinades entre si, afavoreixen la creació, distribució i venda dels productes de les empreses, amb l'objectiu de satisfer les necessitats del consumidor i a la vegada oferir un benefici econòmic.

Per tant, el consumidor és el centre de tota l'activitat de màrqueting, i la publicitat forma part de la política de comunicació del màrqueting. 

  • Comunicació.

Si un dels fonaments bàsics de l'activitat publicitària és el màrqueting, l'altre, que la complementa, és la comunicació. 

En un esquema convencional, l'emissor fa arribar a un receptor un missatge a través d'un canal. Quan l’esquema obeeix a procés publicitari la resposta és imprescindible.

Es considera que un missatge publicitari sense resposta per part del receptor és un missatge tècnicament incorrecte. En publicitat, per tant, el receptor no és passiu sinó actiu, de manera que la seva resposta s'ha de fer evident, per exemple, amb la compra d'un producte o amb un canvi d'hàbits o actituds. 

Publicitat, relacions públiques i propaganda

Tot i que indubtablement mantenen punts de contacte, s'han de diferenciar clarament aquests tres tipus d'activitats comunicatives, d’acord amb el seu objectiu específic: 

  • La publicitat, com ja heu vist, indueix un públic determinat a l'acció de compra o consum.
  • Les relacions públiques vetllen per la imatge pública i predisposen els ciutadans a favor d'una empresa, organisme, institució o individu.
  • La propaganda indueix a creure en una determinada ideologia i a obrar a favor