Material del 2n lliurament

En aquest llibre trobareu les explicacions que necessiteu pel que fa a la gramàtica així com els recursos lingüístics que necessiteu per resoldre les situacions comunicatives del mòdul.

1. El gènere i els articles

1.2. L'article determinat i indeterminat

En alemany tenim els articles determinats (Bestimmter Artiklel) i els indeterminats (Unbestimmter Artikel). Els articles, igual que en català, es declinen (canvien de forma segons la paraula que acompanyen). Però la declinació en alemany no depèn tan sols del gènere i el nombre de la paraula a qui acompanyen, sinó també de la funció (cas) que fa aquesta paraula a la frase.

La forma d'aquest articles en Nominatiu (és a dir, quan acompanyen a una paraula que fa la funció de subjecte) és la següent: