Material del 2n lliurament

En aquest llibre trobareu les explicacions que necessiteu pel que fa a la gramàtica així com els recursos lingüístics que necessiteu per resoldre les situacions comunicatives del mòdul.

7. Conjugació dels verbs en present

7.1. Haben und sein

Hi ha dos verbs bàsics, com són sein (ser/estar) i haben (tenir) que són irregulars:
Resultat d'imatges de haben und sein