Material del 2n lliurament

En aquest llibre trobareu les explicacions que necessiteu pel que fa a la gramàtica així com els recursos lingüístics que necessiteu per resoldre les situacions comunicatives del mòdul.

7. Conjugació dels verbs en present

Verbs
Present (Präsens)
L'acabament dels verbs depèn del subjecte de la frase. Per exemple, ich komme (jo vinc / jo estic venint),du kommst (tu vens / tu estàs venint), er/sie kommt (ell/a ve / ell/a estan venint). Així doncs:
  • 1ª persona (ich): -e
  • 2ª persona (du): -st
  • 2ª persona (Sie): -en
  • 3ª persona (er, sie, es): -t
I en plural és fa de la següent manera:
  • 1ª persona del plural (wir): -en
  • 2ª persona del plural (ihr): -t
  • 3ª persona del plural (sie): -en
Conjugació  Significat
ich leb-ejo visc
du leb-sttu vius
er/sie/es leb-tell/ella viu
wir leb-ennosaltres  vivim
ihr leb-tvosaltres viviu
sie leb-enells/elles viuen
Sie lebenvostè/vostès viuen