Material del 1r lliurament

En aquest llibre trobareu les explicacions que necessiteu pel que fa a la gramàtica així com els recursos lingüístics que necessiteu per resoldre les situacions comunicatives del mòdul.

5. Estructura de les frases en alemany

L'estructura de les frases en alemany varia depenent de si es tracta d'una frase enunciativa (Aussage) o una pregunta (Frage)

AUSAGE

En aquest cas hi ha dues regles que sempre s'han de complir:

 1. El verb conjugat va sempre en la segona posició. 
 2. El verb i el subjecte han d'estar junts

  • Ich komme aus Italien
  • Sie wohnen in Berlin
  • ...


FRAGE

En alemany hi ha dos tipus de preguntes: de resposta oberta (W-Fragen) i de resposta tancada (Ja-Nein-Fragen).

 • Les W-Fragen tenen sempre aquesta estructura: Pronom interrogatiu (sempre comença amb la lletra W: "Was, "Wer, Wo, Wann,...") + Verb + Subjecte + Complements:

  • Wie alt bist du?
  • Was ist er von Beruf?
  • ....

 • Les Ja-Nein- Fragen tenen sempre aquesta estructura: Verb + Subjecte + Complements

  • Bist du Maria?
  • Kommt ihr aus Deutschland?
  • ....