Material del 1r lliurament

Site: Cursos IOC - Batxillerat
Course: Segona llengua Alemany I ~ gener 2020
Book: Material del 1r lliurament
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 24 October 2021, 3:55 PM

Description

En aquest llibre trobareu les explicacions que necessiteu pel que fa a la gramàtica així com els recursos lingüístics que necessiteu per resoldre les situacions comunicatives del mòdul.

1. Das Alphabet

Das Deutsche Alphabet
a [aː] a
ä [ɛː] äh també es diu A-Umlaut
b [beː] beh
c [tseː] Ceh / Ce / Cee
d [deː] Deh / Dee / de
e [eː] Eh, Ee, E
f [ɛf] Eff / Ef
g [geː] Geh, Gee, Ge
h [haː] Hah / Ha
i [iː] Ih, I

j [jɔt] Jott a Àustria: [jeː] Jeh, Jee, Je
k [kaː] Kah, Ka
l [ɛl] Ell, El
m [ɛm] Emm, Em

n [ɛn] Enn, En

o [oː] Oh, O
ö [øː] Öh, Ö també es diu O-Umlaut
p [peː] Peh, Pee, Pe
q [kuː] Quh, Qu a Àustria: [kveː] Queh, Quee, Que
r [ɛr] Err, Er
s [ɛs] Ess
ß [ɛstsɛt] Esszett, Eszett, Esszet,
Eszet
també es diu scharfes S [ɛs]
T [teː] Teh, Tee
u [uː] Uh, U

v [fau] Vau

w [ve:] We

x [ics] Ics

y [üpsilon] Ypsilon

z [tset] Zet

1.1. Video "Das Alphabet"

2. Regles de pronunciació

Regles de pronunciació

Per tal de facilitar l'aprenentatge d'aquestes regles no us posaré la transcripció fonètica segons l'alfabet fonètic si no que ho transcriuré de la manera que sonaria en català.

1. Els diftongs

En alemany hi ha els següents diftongs:

-"eu" que es pronuncia "oi". P.ex. "Deutsch" es pronunciaria "Doitsch"

-"ei" es pronuncia "ai". P.ex. el verb "arbeiten" (treballar) es pronunciaria "arbaiten"

2. La pronunciació de la B, la V i la W

En català aquestes les consonants b i v sonen igual . en alemany no. La b sona com la b/v en català però la v en alemany es pronuncia "f".
P.ex. la paraula "Vogel" sona "foguel" (Recordeu el so de "ge" que hem comentat abans)

El so de la W es diferencia del so de la B. En el cas de las W no els llavis no s'han de tocar i les dents es posen damunt del llavi inferior. Això és molt important perquè si no no podríem distingir dues paraules com aquestes:

der Wein*:  el vi (vain)

das Bein* : la cama (bain)

*Recordeu com es pronuncia el diftong "ei".

3. Ä, Ö, Ü.

Aquestes tres vocals porten una dièresi. Aquesta dièresi en alemany es diu Umlaut. L "Umlaut" fa que la vocal soni diferent.

ä sona com "e"

ü sona com una "i" però s'ha de posar boca de "u"

ö sona com una "e" però s'ha de posar boca de "o"

4. La "ß"

La beta o "eszet" es pronuncia com una s sorda en català o simplement com una s en castellà.

P.x. l'adjectiu "weiß"*, es pronuncia "vais"

* Recordeu la pronunciació de la w i la del diftong "ei"

5. Vocals llargues i curtes

Les vocals en alemany poden ser llargues o curtes.

Són llargues quan:

-van seguides d'una h. P.ex. Sahne (nata). L'h no sona i s'allarga la "a". Sona com "saane"

-si van seguides d'una "ß". P.ex  Fuß, que es pronunciaria "fuus"

- si són dobles , com Boot (barca)

-"ie" es pronuncia com una i llarga. P.ex agafem el el verb "liegen", que vol dir estar estirat. Aquest verb es pronuncia "liiguen". Fixeu-vos que la síl.laba "ge" en alemany es pronuncia "gue"

Són curtes quan van seguides de doble consonant. Per ex. el verb "essen", que vol dir menjar es pronunciaria com en castellà:  "esen"

 6. La "H"

Al principi de la paraula es pronuncia com una mena de jota suau del castellà.. P.ex. "Haus" sonaria com  "jaus", sent aquesta jota més suau.  A vegades però hi ha "h" que es pronuncien al mig de la paraula. Això passa en paraules compostes . P.ex.Rathaus (ajuntament) que està composta per la paraula Rat i la paraula Haus.

7. El so de "sp" i "st" al principi de la paraula.

En alemany hi ha moltes paraules que comencen amb aquestes lletres. Les persones de parla catalana o castellana tendim a posar-hi una e al davant perquè si no ens costa molt pronunciar-ho.  Hem de pronunciar-ho amb el so "sch", com si demanessim a algú que callés. P.ex. Spanien es pronunciaria "schpanien" i Student es pronunciaria "schtudent".

2.1. Video sobre la pronunciació

3. Die Zahlen

0 null
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun

10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn

20 zwanzig
21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
23 dreiundzwanzig
24 vierundzwanzig
25 fünfundzwanzig
26 sechsundzwanzig
27 siebenundzwanzig
28 achtundzwanzig
29 neunundzwanzig

30 dreißig
31 einunddreißig
32 zweiunddreißig
33 dreiunddreißig
34 vierunddreißig
35 fünfunddreißig
36 sechsunddreißig
37 siebenunddreißig
38 achtunddreißig
39 neununddreißig

40 vierzig
41 einundvierzig
42 zweiundvierzig
43 dreiundvierzig
44 vierundvierzig
45 fünfundvierzig
46 sechsundvierzig
47 siebenundvierzig
48 achtundvierzig
49 neunundvierzig

50 fünfzig
51 einundfünfzig
52 zweiundfünfzig
53 dreiundfünfzig
54 vierundfünfzig
55 fünfundfünfzig
56 sechsundfünfzig
57 siebenundfünfzig
58 achtundfünfzig
59 neunundfünfzig

60 sechzig
61 einundsechzig
62 zweiundsechzig
63 dreiundsechzig
64 vierundsechzig
65 fünfundsechzig
66 sechsundsechzig
67 siebenundsechzig
68 achtundsechzig
69 neunundsechzig

70 siebzig
71 einundsiebzig
72 zweiundsiebzig
73 dreiundsiebzig
74 vierundsiebzig
75 fünfundsiebzig
76 sechsundsiebzig
77 siebenundsiebzig
78 achtundsiebzig
79 neunundsiebzig

80 achtzig
81 einundachtzig
82 zweiundachtzig
83 dreiundachtzig
84 vierundachtzig
85 fünfundachtzig
86 sechsundachtzig
87 siebenundachtzig
88 achtundachtzig
89 neunundachtzig

90 neunzig
91 einundneunzig
92 zweiundneunzig
93 dreiundneunzig
94 vierundneunzig
95 fünfundneunzig
96 sechsundneunzig
97 siebenundneunzig
98 achtundneunzig
99 neunundneunzig


100 (ein)hundert
200 zweihundert
357 dreihundertsiebenundfünfzig
1000 (ein)tausend
2000 zweitausend
3764 dreitausendsiebenhundertvierundsechzig

3.1. Video "Die Zahlen"

4. La conjugació dels verbs en present

Per aprendre a conjugar un verb en present començarem amb els verbs:

kommen: venir, ser de. P.ex: Ich komme aus Barcelona . Sóc de Barcelona.

wohnen: viure. P.ex Er wohnt in Tarragona.. Ell viu a Tarragona.

lernen: aprendre, estudiar. P.ex.Sie lernt Deutsch. Ella apren alemany

Fixeu-vos en aquesta taula. En groc està marcada la terminació de l'infinitiu. Aquesta desapareix un cop comencem a conjugar. Les terminacions marcades en groc són iguals per a cada persona, ho veieu? Així que hem d'aprendre això: -e,-st,-t, -en,-t,-en

KOMMEN

WOHNEN

LERNEN

ich (jo)

komm-e

wohn-e

lern-e

du (tu)

komm-st

wohn-st

lern-st

er,sie,es

(ell, ella, neutre)

komm-t

wohn-t

lern-t

wir (nosaltres)

komm-en

wohn-en

lern-en

ihr (vosaltres)

komm-t

wohn-t

lern-t

sie, Sie

(ells/elles, vosté/vostés)

komm-en

wohn-en

lern-en

En aquesta pàgina web trobareu aquesta mateixa explicació i alguns verbs conjugats que podeu escoltar. Us anirà molt bé per a la pronunciació!

5. Estructura de les frases en alemany

L'estructura de les frases en alemany varia depenent de si es tracta d'una frase enunciativa (Aussage) o una pregunta (Frage)

AUSAGE

En aquest cas hi ha dues regles que sempre s'han de complir:

 1. El verb conjugat va sempre en la segona posició. 
 2. El verb i el subjecte han d'estar junts

  • Ich komme aus Italien
  • Sie wohnen in Berlin
  • ...


FRAGE

En alemany hi ha dos tipus de preguntes: de resposta oberta (W-Fragen) i de resposta tancada (Ja-Nein-Fragen).

 • Les W-Fragen tenen sempre aquesta estructura: Pronom interrogatiu (sempre comença amb la lletra W: "Was, "Wer, Wo, Wann,...") + Verb + Subjecte + Complements:

  • Wie alt bist du?
  • Was ist er von Beruf?
  • ....

 • Les Ja-Nein- Fragen tenen sempre aquesta estructura: Verb + Subjecte + Complements

  • Bist du Maria?
  • Kommt ihr aus Deutschland?
  • ....


6. Berufe

Expressions per pregutar i parlar sobre la feina:

 • Was machst du?/ Was bist du von Beruf? (què fas?/ quina feina fas?) 
 • Ich bin Schüler/ Schülerin/ Ich arbeite als Informatiker/ Informatikerin/ Ich arbeite bei Corte Inglés. (jo sóc alumne/ alumna/ treballo d'informàtic/ informàtica/ treballo al Corte Inglés)

Per dir de què treballem fem servir la preposició als

Per dir on (empresa) treballem fem servir la preposició bei

El femení de molts oficis es forma amb el sufix -in

Aquí teniu un vídeo amb alguns exemples:

7. Sich vorstellen

Aquí teniu un llistat de preguntes i respostes que us serveixen per presentar-vos i conèixer a una altra persona:

LLISTA

I aquí teniu un vídeo amb alguns exemples