Available courses

Tecnologia 1r curs ESO

Tecnologia 2n d'ESO

Tecnologia 3r ESO

Tecnologia 4t ESO

Informàtica 4t ESO

Optativa taller de mapes

Optativa cerca per internet

optativa edició de vídeo

Practiquem amb els drons

VISUAL I PLÀSTICA 1r ESO

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 3r ESO

Visual i Plàstica 4t ESO

 ViP 4t ESO (Arts)

Pas del pla al volum.

Elaboració d'una revista digtal.

Cultura i valors ètics 1r ESO

Cultura i valors ètics 2n ESO

Cultura i valors ètics 3r ESO

Cultura i valors ètics 4t ESO

Filosofia 4t ESO

Optativa mediació escolar 2n ESO

Optativa mediació escolar 3r ESO

Música 1r ESO

Música 2n ESO

Socials 1r curs ESO

Socials 2n ESO

Socials 3r ESO

Socials 4t ESO

Optativa història i cinema 1r ESO

Optativa mapes i gràfics

Optativa conflictes del món actual 3r ESO

Ciències 1r curs ESO

Física i Química 2n ESO

Ciències 3r ESO

Física i Química 4t ESO

Biologia 4t ESO

Optativa hort

Setmana de la ciència

Educació Física 1r ESO

Educació Física 2n ESO

Educació Física 3r ESO

Educació Física 4t ESO

Llengua anglesa 1r ESO

Llengua catalana 1r ESO

Llengua castellana 1r ESO

Llengua catalana 2n ESO

Llengua castellana 2n ESO

Llengua anglesa 2n ESO

Llengua catalana 3r ESO

Llengua catalana 4t ESO

Llengua catellana 4t ESO

Llengua anglesa 4t ESO

Lectura 1r ESO

Optativa poesia 1r ESO

Lectura 2n ESO

Optativa 2n ESO Taller de contes

Francès 3r ESO

Francès 4t ESO

Optativa estratègies per a parlar bé en públic 3r ESO

Optativa cutura clàssica 3r ESO

Optativa cutura clàssica 4t ESO

Optativa comentari de text 4t ESO

Matemàtiques 1r curs ESO

Matemàtiques 2n ESO

Matemàtiques 3r ESO

Matemàtiques 4t ESO

Optativa geometria 1r ESO

Optativa Taller 3D 3r ESO

Economia 4t ESO

Tècniques d'estudi 1r ESO

Treball Síntesi 1r ESO

Treball Síntesi 2n ESO

Treball de Síntesi de 3r d'ESO

Projecte Recerca 4t ESO

Competències bàsiques 4t ESO

Material per a l'alumnat de tutoria d'ESO

Coordinació de tutoria ESO

Coordinació tutoria  ESO

Només per accés al professorat, per reservar els ordinadors.