Materials del MP05 Ofimàtica i procés de la informació, curs 19/20, per alumnes que segueixen el módul amb el llibre de McGraw Hill.