Available courses

Proposta didàctica de l'assignatura optativa específica d'Informàtica de 4t ESO.

 
 
Aquest curs ocupa més de 20Mb. Pot ser que el Moodle dels vostres centres tingui limitat la mida dels cursos a restaurar. Si és així, podeu superar aquesta limitació fent la restauració del curs des del Drive de Google. Cal, doncs, que l'administrador del Moodle del centre configuri el Drive com a repositori d'arxius del Moodle. Per fer-ho pot seguir els passos indicats en aquesta PMF del Moodle d'Àgora.
 
Com a alternativa, també podeu accedir al Moodle com a gestor de centre i anar a la secció "Enviament de fitxers grans al Moodle". En aquesta PMF està explicat com fer-ho.Autor/a: Roser Cussó; Rosanna Fernández; Artur Coll; Jordi Regalés; Rafa Barrachina

Materials de la formació de l'Impuls de la Lectura (ILEC), realitzat durant els cursos 2015-2018 i adreçat a tot el claustre de l'Institut Cristòfol Despuig. 

Aplega orientacions i experiències per millorar la capacitat de llegir, de comprendre i d'interpretar textos, per treballar la lectura com a instrument d'aprenentatge en totes les àrees del currículum i per desenvolupar l'hàbit lector i fomentar el gust per llegir.

Materials del curs FIC Escriure a l'institut: escriure des de les matèries, realitzat durant el curs 2014-2015 i adreçat a tot el claustre de l'Institut Cristòfol Despuig. 

Aplega orientacions i experiències per treballar i millorar la redacció de textos en totes les matèries.

Materials de l'assignatura de modalitat de Literatura Catalana.