UF4: Registre comptable i comptes anuals

Alumnes de 2AGB0

UF1 PATRIMONI I METODOLOGIA COMPTABLE

UF2 CICLE COMPTABLE BÀSIC

UF3 CICLE COMPTABLE MITJÀ

Unitats Formatives

Durada

Data Inici

Data acabament

UF 1: Preparació i codificació comptable

30

15/09/21

10/11/21

UF 2: Registre comptable

36

12/11/21

02/02/22

UF 3: Comptes anuals

33

04/02/22

25/03/22


PLATAFORMA EMPRESAULA pel segon curs del cicle AG10 i AG11

Accés web: empresaula.com