Curs amb recursos matemàtics per a treballar al grup flexible d'AO de 3r

Curs amb recursos de Ciències Socials per a treballar al grup flexible d'AO de 3r

Curs amb recursos matemàtics per a treballar al grup flexible d'AO de 4t