- NIVELL EDUCATIU : 3r d’ESO. També pot servir per alumnes de 2n amb un bon nivell, o a 4t, com a material de reforç .

- CONTEXT D'IMPARTICIÓ: Curs semi presencial. Els alumnes treballen a l’aula i a casa, cadascú als seu ritme.

OBJECTIUS DIDÀCTICS :

Distingir si una igualtat algebraica és una identitat o una equació

Reconèixer els elements i el grau d’una equació.

Determinar si un nombre és solució d’una equació o no.

Reconèixer una equació lineal de dues incògnites i obtenir algunes solucions.

Determinar si un parell de nombres és solució o no d’un sistema d’equacions.

Classificar els sistemes de dues equacions amb dues incògnites segons el nombre de solucions.

Resoldre sistemes de dues equacions amb dues incògnites mitjançant els mètodes de substitució, d’igualació i de reducció.

 Plantejar i resoldre problemes reals mitjançant equacions o sistemes de dues equacions amb dues incògnites

RECURSOS

El curs està format per 3 apartats i formats per:

- - Introducció teòrica: A l’alumne se li donen totes les explicacions del tema que s’està treballant. Amb elles ha d’assolir tots els conceptes necessaris per després poder fer el seu treball.

- - Exercicis resolts, amb diferent grau de dificultat, com a model del procés a seguir per resoldre els exercicis.

- - Enllaços a vídeos que donen una explicació més clara i real del mecanisme de resolució .

- - Fitxes d’exercicis per practicar, amb diferent grau de dificultat.

Autor/a: Maria Solanellas Casals
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – SenseObraDerivada (by-nc-nd)

Seqüència didàctica de llengua catalana i literatura de 1r d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.

La seqüència està formada per 10 unitats didàctiques:

  • Avatar
  • Còmic
  • A escena!
  • Què ha passat?
  • Qui dius que és?
  • M'ho compro!
  • Paraules belles
  • Aprenents de reporter
  • Diaris molt personals
  • Correm, busquem...

Requeriments tècnics: per veure els mapes conceptuals cal tenir activat el filtre Freemind.

Autor/a: Anna Pujol Brunet; Lluís Rius Oliva
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)