Només tindreu accés a aquest cursa aquells que heu de recuperar l'assignatura optativa de Cultura Anglesa. Aquí trobareu tot un seguit d'activitats que haureu d'entregar durant aquests dies.