Available courses

Tecnologia Industrial II (2019-2020): Confinament per Coronavirus

Treball de Recerca de tecnologia

Material complementari per l'alumnat


UD1. La unitat del pacient.

UD2. Les malalties transmissibles.

UD3. Les infeccions nosocomials i tècniques d’aïllament hospitalari.

UD4. Neteja, desinfecció i esterilització d’instrumental i material.

UD5. Les mostres biològiques i els residus sanitaris.Des del Moodle fem una gestió del nostre curs.

Aquí ens trobarem tots. Podràs consultar temaris, opinar als fòrums , podreu treballar en grup.

Crearem un espai de treball regular on gaudirem de la feina que farem entre tots.


Tecnologia Industrial I (2019-2020). Confinament per Coronavirus


Curs de ciències per al món contemporani de 1r de batxillerat B

Formació de professorat INS Pedraforca

Material per a l'alumnat de música de l'optativa de 4t


Des d'aquí treballem els temes finals de M8 i recordem els anteriors.  

Reunioions de delegats

Ampliación de la información contenida en el libro de texto sobre la filosofía de Platón.


Les teves consultes, les estratègies d'estudi es trobaran en aquest lloc.


En aquest curs trobareu tots els recursos i materials necessaris del mòdul 7 d'anàlisi capil·lar del primer curs del CFGM de perruqueria.

En aquest curs trobareu tot el material referent al mòdul professional 6 del CFGM d'Estètica i Bellesa.

En aquest curs trobareu tot el material referent al mòdul professional 10 del CFGM d'Estètica i Bellesa. 

En aquest curs trobareu tot el material referent al mòdul professional 8 del CFGM d'Estètica i Bellesa. 

BENVINGUDA AL CURS DE EIE

Empresa i iniciativa emprenedora

Benvinguda al curs de FOL (UF2) Riscos Laborals

BENVINGUDES A FOL 

UF1

Incorporació al treball 

En aquest crèdit, coneixerem els professionals que treballen en la Clínica dental, les sales que té la Clínica dental, la seva neteja, desinfecció i esterilització, l'anatomia i fisiologia de l'aparell estomatognàtic, les patologies bucodentals, prevenció i profilaxi de l'aparell estomatognàtic, l'ergonomia en la Clínica dental i transferència del instrumental. Instrumental i materials dentals i radiología bucodental.

Documentació necessària FCT

UF destinada a la creació i gestió deuna petita empresa.

DOSSIER MÒDUL 01 

UF1: HIGIENE CAPIL·LAR

UF2: PENTINATS

UF3: RECOLLITS

MÒDUL MP6

UF1: BARBERÍA

MÒDUL MP5

UF1 CANVIS DE FORMA PERMANENT

Os facilitaré apuntes y criterios de la materia.

BENVINGUT AL CURS DE FOL 20-21

UF2 RISCOS LABORALS

BENVINGUTS A EIE 

20-21

Empresa i iniciativa emprenedora


Benvinguts a FOL curs 20-21

Tutoria 1r farmàcia tarda


Aqui treballarem la Fitoteràpia del curs.

Des d'aquí seguim  Terapèutica i  començem Hospitalària.

El mòdul 7 Tècniques d'immunodiagnòstic tracta  d'apropar a l'alumnat al món de la immunologia des d'un enfoc pràctic.

Curs de 2n de laboratori clínic i biomèdic. Biología molecular i citogenètica.

CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic

Breu introducció a les principals tècniques microscòpiques

Fisiopatologia de segon curs

Curs de 132 hrs corresponent a la UF2 (Recollida, conservació i transport de mostres biològiques) del MP01 (Gestió de mostres biològiques) de 1r curs del CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic


Aquest curs correspon al M4_ Anàlisi bioquímic de primer de Laboratori clínic i biomèdic


En aquest curs trobareu informació relativa a la unitat formativa 1 (Tècniques potenciomètriques i de separació de substàncies) del mòdul 2 (Tècniques generals al laboratori)


Aquest curs l'utilitzarem com a via de comunicació entre la tutora i els alumnes del grup de primer de laboratori curs 2018_19.

Hi haurà un apartat d'informació general, i dos apartats més d'informació que només repercutirà en un subgrup (A o B).

Aquí penjarem els documents del curs

Blanca

Bon dia

aqui penjarem la documentació del curs

UD1‐ Necessitat de respirar.
UD2‐ Necessitat d’alimentar‐se, beure i eliminar.
UD3‐ Necessitat de relació.
UD4‐ El pacient quirúrgic.
UD5‐ El malalt pal∙liatiu i les cures postmortem.


BENVINGUDA AL CURS D' EDUCACIÓ PER LA SALUT

CURS 20-21


BENVINGUDA AL CURS D' EDUCACIÓ PER LA SALUT

CURS 20-21


BENVINGUDA AL CURS D' EDUCACIÓ PER LA SALUT

CURS 20-21


BENVINGUDA AL CURS D' EDUCACIÓ PER LA SALUT

CURS 20-21

Crèdit 6:     Higiene del medi hospitalari i neteja del material.

Hores: 99 h / 3 setmanalsCrèdit 3: Benestar del pacient: Necessitat d’higiene, repòs i moviment

Durada: 66 hores totals, distribuïdes en 2 hores per setmana Crèdit 4: Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà. 

Durada: 256 hores (8 hores setmanals (6h presencials + 2h no presencials)


Crèdit 9: Tècniques d’ajuda odontològica i estomatològica


Crèdit 4: Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà.Tècniques Bàsiques d'Infermeria

C4 Elisa Fuster

UD1. La unitat del pacient.

UD2. Les malalties transmissibles.

UD3. Les infeccions nosocomials i tècniques d’aïllament.

UD4. Neteja, desinfecció i esterilització d’instrumental i material.

UD5. Les mostres biològiques i els residus sanitaris.


En aquest crèdit aprofundirem en les cures del pacient hospitalitzat, la prevenció de les malalties transmissibles, els tipus i tècniques d'aïllament i la presa de mostres biològiques.

U.D.1.‐ “La pell: Anatomia, fisiologia i patologia”.
U.D.2.‐ “Higiene i prevenció de les patologies de la pell (UPP)”
U.D.3.‐ “Sistema osteomuscular (aparell locomotor i higiene postural)”
U.D.4.‐ “Mobilització i immobilització del pacient”
U.D 5.‐ “Situacions especials;cures d’higiene i mobilització.

UD1‐ Necessitat de respirar.
UD2‐ Necessitat d’alimentar‐se, beure i eliminar.
UD3‐ Necessitat de relació.
UD4‐ El pacient quirúrgic.
UD5‐ El malalt pal∙liatiu i les cures postmortem.

BENVINGUTS/DES AL CURS DE FOL

BENVINGUTS I BENVINGUDES A EIE

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

Atenció psicosocial al pacient/usuari:

Aplica tècniques bàsiques de suport psicològic al pacient i familiars. 

Aplica tècniques de comunicació en la interrelaió professional amb els pacients i familiars


Aquest és un espai compartit amb els vostres tutors. Podreu accedir a diferents documents com, per exemple, normativa del centre, notes informatives, calendari, recursos interessants, informació sobre convalidacions i exempcions, PAU 2020, etc...

1r DAS: Adrián Gazulla

2n DAS Cristian Ramos


Curs Codificació

Ciències de la Terra 1r batx


Site news

(There are no discussion topics yet in this forum)