Available courses

4t ESO  Informàtica

L'alumnat prestarà, al llarg de la seva etapa educativa, al voltant de 10h de servei en una entitat educativa o social del municipi. Aquestes hores les poden realitzar, a partir de 3r d’ESO i fora d’horari escolar, en escoles de primària, projectes per a la gent gran, esplais, menjador social o projectes específics de l’Ajuntament (biblioteques o poliesportius).

GBD:  Mòdul de Gestió de Bases de Dades  (Primer)

  • UF2: Llenguatges SQL: DDL i DML

ASGBD:  Mòdul d'Administració de Sistemes Gestors de Bases de Dades

  • UF1: Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental
  • UF2: Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu

En aquest mòdul treballarem les diferents eines per a un backend developer & administrator.

Aquest curs de programació bàsica us ensenyarà a desenvolupar aplicacions que faran més àgil la vostra feina com a administradors de sistemes, en els llenguatges C i Python.


GBD:  Mòdul de Gestió de Bases de Dades

  • UF3: Assegurament de la informació

ASGBD:  Mòdul d'Administració de Sistemes Gestors de Bases de Dades

  • UF1: Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental
  • UF2: Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu

GBD:  Mòdul de Gestió de Bases de Dades  (Primer)

  • UF1: Introducció a les bases de dades

L'objectiu d'aquest curs és aprendre a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Aula de recursos formatius de les assignatures de Sistemes Operatius Monolloc i Sistemes Operatius en Xarxa

Aula de recursos formatius de les assignatures de Sistemes Operatius Monolloc i Sistemes Operatius en Xarxa

Anglès tècnic per alumnes de grau mig de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

Espai del Mòdul Professional "Xarxes locals" del cicle formatiu de grau mig Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX).

Espai reservat a professorat destinat a l'obtenció de documents i diversos recursos relatius al funcionament general del centre.

Aquest curs de programació bàsica us ensenyarà a dissenyar i desenvolupar aplicacions, en els llenguatges C i Python.

Aquest mòdul analitzarem les diferents tècniques i coneixerem eines per a dissenyar i millorar l'experiència d'usuari en entorns web.