Applet ·The greenhouse effect

.

Feu clic a l'enllaç http://phet.colorado.edu/en/simulation/greenhouse per obrir el recurs.