Applet absorció UV-Vis i color

.

Feu clic a l'enllaç http://www.cs.rit.edu/~ncs/color/a_spectr.html per obrir el recurs.