Understanding Chemistry: web amb explicació de les tècniques espectroscòpiques

.

Feu clic a l'enllaç http://www.chemguide.co.uk/analysismenu.html#top per obrir el recurs.