Applet interacció de les radiacions (MW, IR, VIs, UV) amb les molècules

.

Feu clic a l'enllaç http://phet.colorado.edu/en/simulation/molecules-and-light per obrir el recurs.