Applet propagació d'una ona electromagnètica per l'espai

.