Simulador model de col.lisions i diagrames d'energia reaccions

.

Feu clic a l'enllaç http://phet.colorado.edu/en/simulation/reactions-and-rates per obrir el recurs.