Seguretat i salut

Espai cardioprotegit

espai cardioprotegit

L'institut Badalona VII disposa d'un desfibril·lador extern automàtic (DEA) situat a la consergeria del centre.

Per altra banda, bona part del professorat i del personal no docent del centre ha rebut formació sobre primers auxilis, suport vital bàsic i ús del DEA.


Protocol de primers auxilis

farmaciola

Descarregar el protocol de primers auxilis


Actuació en cas d'emergència

actuacio emergencia

Darrera modificació: dissabte, 21 maig 2016, 08:54