Presentació


L'Institut Badalona VII és un Institut d'Educació Secundària situat al barri d'El Raval de la ciutat de Badalona (Barcelona). El "B7", com és conegut popularment, va ser el setè institut d'educació secundària que es va crear a la ciutat. La denominació "Badalona VII" ha passat de ser un nom provisional a convertir-se en el signe d'identitat del centre.

Actualment el nostre centre participa en la Xarxa de Competències Bàsiques, en la Xarxa d'Escoles Verdes, en el Pla Català d'Esport Escolar, en el programa experimental de certificació en llengües estrangeres, en els programes d'innovació educativa "araArt" i "Mòbils.edu" i és centre formador del pràcticum del Màster de formació del professorat.


Una mica d'història

L’Institut Badalona VII es va crear l’any 1985 a instància de diversos sectors de la ciutat relacionats amb l’ensenyament. Durant els primers mesos del curs 1985-1986 el nou centre va iniciar les seves activitats en diverses aules cedides pels instituts La Pineda i Pompeu Fabra de Badalona. Durant el segon trimestre d'aquell primer curs el centre es va traslladar a l'edifici del carrer Pare Claret de Badalona on actualment es troba la seu del Conservatori Professional de Música de Badalona, a l'espera que s'acabés la construcció del nou edifici.

L'edifici actual, ubicat al carrer Ausiàs March, 86, va ser construït en els terrenys que a principis del segle XX ocupava la fàbrica de tints Can Borràs i on posteriorment es van instal·lar els magatzems de l'empresa de vidre Pedragosa. L'any 1985 els terrenys es van expropiar i les naus industrials van ser enderrocades per emprendre la construcció de l'institut, la placeta i l'església. L'edifici de l'institut, inaugurat l'any 1989, és obra dels arquitectes Ramon Artigues i Ramon Sanabria i va quedar finalista als Premis FAD.

Durant els seus primers deu anys d’existència, l’institut va ser un centre d’experimentació de l’anomenada reforma educativa de la LOGSE amb la implementació dels estudis de l’ESO, el batxillerat i els mòduls de formació professional, precursors dels actuals cicles formatius.

L’any 1990 el Departament d’Ensenyament va nomenar l’institut Centre Experimental de Règim Especial (CERE). L’any 2000, una vegada generalitzada la Reforma, l'institut Badalona VII és constitueix com a Centre Singular amb pla estratègic. A partir d’aquest moment s’inicia un procés de renovació i estabilització de la plantilla, amb la progressiva incorporació de professorat que accedeix a una destinació definitiva en el centre mitjançant concurs de trasllats ordinari. Durant el període 2006-2009 el centre va participar en el Pla per a la Millora del Servei Educatiu promogut pel Departament d'Ensenyament. Els cursos 2011-2012 i 2012-2013 l'institut va col·laborar en la implementació del Programa "Escola per l'Èxit".


Oferta educativa

En aquests moments la nostra oferta educativa la formen els estudis d'ESO, batxillerat (modalitats de ciències i tecnologia i humanitats i ciències socials) i cicles formatius de les famílies d'informàtica (CFGM de sistemes microinformàtics i xarxes) i administrativa (CFGM de gestió administrativa i CFGS d'administració i finances).

La major part de l'alumnat que cursa estudis d'ESO al centre prové de les nostres escoles adscrites: Badalona Port, Gitanjali, Jungfrau, Llorens i Artigas, Mercè Rodoreda, Progrés i Ventós Mir. Amb aquestes escoles mantenim una estreta relació, amb una coordinació escola-Institut que va molt més enllà del traspàs d'informació sobre l'alumnat que es matricula a primer d'ESO.

L'alumnat de batxillerat prové en bona part dels que finalitzen 4t d'ESO al nostre centre i es completa amb alumnes provinents d'altres instituts i de centres privats concertats de la ciutat. En el cas dels cicles formatius, la major part de l'alumnat procedeix d'altres instituts de la ciutat i de poblacions properes (Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, poblacions del Maresme).


Relació amb l'entorn

Pel que fa a les relacions amb les entitats i institucions de l'entorn, mantenim una estreta col·laboració amb un nombre important d'elles. En el cas de l'Ajuntament de Badalona, existeix una intensa relació en múltiples projectes ( Jornades d'energies renovables i medi ambient, Fira de l'Ensenyament de Badalona, Escola del Mar, Escola de Natura, Museu de Badalona, etc.). Altres entitats amb les quals col.laborem són l'Escola Oficial d'Idiomes de Badalona, el Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià i el Consell Esportiu del Barcelonès Nord (Pla Català d'Esport a l'Escola, participació en trobades esportives). Per altra banda, en les nostres instal·lacions es realitzen activitats de formació obertes a les famílies i al professorat d'altres centres.

També cal destacar la relació que manté l'institut amb les empreses del nostre entorn. L'alumnat de cicles formatius realitza el mòdul de formació en centres de treball (FCT) fent pràctiques en empreses privades i en institucions públiques de Badalona i d'altres poblacions properes. Gràcies a la bona feina que es porta a terme des de la coordinació i el tutors de l'FCT , la positiva rebuda i col·laboració de les empreses i la dedicació i responsabilitat de l'alumnat hem aconseguit consolidar aquesta vinculació amb el món empresarial. Des del curs 2017-2018 els tres cicles formatius que s'imparteixen al centre es poden cursar en la modalitat d' FP Dual.


Llibre 25è aniversari

Darrera modificació: dissabte, 22 febrer 2020, 20:07