Notícies del lloc

Documents a lliurar referents a les actuacions COVID

Documents a lliurar referents a les actuacions COVID

per Institut B7 -
Nombre de respostes: 0


Les darreres setmanes s'han fet arribar dos documents a les famílies: la Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (que s'havia de lliurar el primer dia de curs) i el Document per la gestió dels casos COVID-19 i contactes del Departament de Salut.

És important lliurar el més aviat possible aquests documents als/les tutors/es respectius.