Unitat 11. Interacció entre les radiacions electromagnètiques i la matèriaUnitat 13. Cinètica química