Unitat 9. La taula periòdicaUnitat 11. Interacció entre les radiacions electromagnètiques i la matèria