* Documents de gestió del centre (PEC, NOF, PGAC, Memòria anual, Pla d'acollida, Projecte lingüístic, criteris de promoció de centre, etc.)
* Models de documents (actes, cartes, organització sortides, etc.)
* Acords de claustre, normatives, etc.