Available courses

This course contains extra materials for the students who are taking this course.

Apunts i materials de literatura de primer de Batxillerat

Aquest és l'espai virtual de la matèria Llengua catalana i literatura de primer de Batxillerat.

Materials i recursos per al 2n curs ESO

Textos, gràfics, imatges i materials diversos del curs d'història d'Espanya i Catalunya.

Material d'ampliació per a la preparació de les proves PAAU. Power points i exercicis.

Documents i materials per a 1r Batxillerat- Hª del món contemporani

Aquest curs recull els grups i matèries impartides per Manoli

Continguts per trimestres

Documentació  de centre

Què és la psicologia ?  una ciència ? 

Doncs si qui vulgui estudiar psicologia hauria d'estudiar aquesta optativa doncs la vessant clínica cada cop més s'està fent present. 

Curs d'introducció a la filosofia . Matèria de 2 hores setmanals .  

Índex temàtic del curs 


1.- El saber , el coneixement i la informació . 


2.- La relació naturalesa i cultura : tècnica , art ciència . 


3.- Les relacions ètiques i la moral social . La política . La moral . 

Un recorregut per la història del pensament i de les idees ...

Dels origens de la Filosofia ciència dels pre platonics , Plató, Aristòtil, les escoles hel·lenistes, San Agustí d'Hipona, San Tomàs d'Aquino, Juan Escoto Eurigena, Guillem d'Ockam, El renaixement cultural i humanístic i científic amb el mètode científic, Nicolas de Cusa, Macilio Ficcino, Copernic ,Kepler, Galileu , René Descartes , John Locke , i David Hume ...

Química per 1r de batxillerat
Espai virtual amb activitats i informació d'interès per a l'alumnat de 2n d'ESO.

Seqüència didàctica de matemàtiques 1r d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.

La seqüència està formada per 9 unitats didàctiques:

 1. Nombres naturals i divisibilitat
 2. Nombres enters
 3. Nombres decimals i fraccions
 4. Mesures
 5. Geometria plana
 6. Cossos geomètrics
 7. Taules i gràfics
 8. Probabilitat
 9. La finestra oberta

Requeriments tècnics:

 • Per veure els mapes conceptuals cal tenir activat el filtre Freemind.
 • Per veure les fórmules i expressions matemàtiques cal tenir activat el filtre TEX.
 • Versió mínima de Moodle: 1.9.5. En versions anteriors és possible que alguns elements no es restaurin correctament.

Per consultes i suggeriments us podeu posar en contacte amb Josep Lluís Cañadilla, jcanadil@xtec.cat

Autor/a: Josep Lluís Cañadilla López de Coca
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Matemàtiques 1r de Batxillerat Científic i Tecnològic

Aquest curs és un recurs que us pot ser d'utilitat per complementar les classes presencials.

Aquest curs és de prova per poder ensenyar al curs de professorat de l'Arnau Cadell

Optativa Informàtica 4t ESO pels grups A, B, C, E

Bloc d'energia pertanyent a la programació de Tecnologia Industrial de 1er de Batxillerat

En aquest curs trobareu informació relacionada amb el Treball de Síntesi de 2n ESO (curs 16-17)

Recursos per la tutoria de 3r d'ESO

Recursos per la tutoria de 4t d'ESO