Notícies del lloc

Alta dels alumnes a un curs determinat de Moodle

Alta dels alumnes a un curs determinat de Moodle

by Administrador Moodle -
Number of replies: 0

Amb el canvi de versió, les inscripcions a un curs determinat  estan, per defecte, en mètode manual.

Per tal d'activar l'autoinscripció de l'alumne el professor editor del curs ha d'activar el mètode d'autoinscripció.

Per fer-ho cal:

1.- Obrir el curs

2.- Anar al Menú lateral Configuració i triar de forma consecutiva les opcions Usuaris i Mètodes d'inscripció

3.- Afegir el mètode Autoinscripció (del menú desplegable)

4.- S'obre una pantalla per indicar els diferents paràmetres: aquí es pot indicar la clau d'inscripció (anotar-la per poder-la donar als alumnes). Podem optar per no posar-la de forma que qualsevol usuari registrat a Moodle pot inscriure's al curs i accedir-hi. També podem indicar altres aspectes com durada del curs, dates d'inici i acabament,. etc.

Confirmar el canvis clicant a "Afegeix un mètode".