Available courses

Good morning, here you will find the activities that you will have to do during the weeks we will have to be confined to our homes. Please take care!!


PENGEU TOTES LES ACTIVITATS AL MOODLE, EN AQUEST MATEIX CURS, POSEU EL VOSTRE NOM, CURS i PROFESSOR. PODEU CONTACTAR-NOS VIA EMAIL A:

ingridcervera@insargentona.cat  i jaume.buera@insargentona.cat

Presentació The Three Wise Men - Dana i Mame https://drive.google.com/open?id=1C0OXPek5KZ4UIIU0-S_ykiiINH1J3zMg

Presentació PortAventura - Jan Castells i Pol Elhombre https://drive.google.com/file/d/1b_raaDx2g7_vwIKZnLFHEoJqQ-wF5heE/view?usp=sharing


English as a second language

Good morning class,

Here you have the list of activities that you will have to do this week. And remember that today (Monday 16th) you had to send me the video of the country. (És per la nota del segon trimestre, compta com un examen)

FROM THE BOOK.

* p.64 Read the texts with the help of a dictionary or a dictionary online (wordreference for example). Copy the vocabulary, translate it and do exercises 1 and 3. DATA LÍMIT 17/03

* p 68 Read the texts with the help of a dictionary or a dictionary online (wordreference for example). Copy the vocabulary, translate it and do exercises 2 and 3. DATA LÍMIT 19/03

* p 70-71 Read the texts (Memory games) with the help of a dictionary or a dictionary online (wordreference for example). Do exercises 13, 14, 15 and 16. DATA LÍMIT 21/03

ENVIEU TOTS ELS EXERCICIS EN FORMAT WORD O SI ELS FEU A LA LLIBRETA, FEU UNA FOTO I ME L'ENVIEU AL MEU CORREU:

ingridcervera@insargentona.cat

Ingrid's class (marks 3rd term and provisional finals)

PAU exams

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

En aquest curs trobareu els dossiers de classe, els materials audiovisuals i les  activitats en llengua anglesa que realitzem a classe. També hi trobareu activitats i material de reforç i ampliació. Esperem que us sigui d'utilitat.  


Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs

Espai per a la Química de 1r de batxillerat.
Espai per a la Química de 2n de batxillerat.

Al segle XXI la comunicació és fonamentalment audiovisual. En aquesta optativa repassarem els elements narratius i aprendrem els conceptes bàsics d​e​l llenguatge audiovisual per tal de comunicar històries i transmetre sentiments.

Les activitats seran pràctiques i l'objectiu serà produir diferents projectes de curtmetratge (partint de la idea original, passant pel guió i fins al muntatge​ final).

​NOTA: És necessari l'ús de tablets​ o dispositius mòbils i aplicacions o programes d'edició de vídeo.

Optativa de llengua catalana

Aquí trobaràs diverses lectures sobre els continguts de Història de 1r d'ESO. Es tracta de documents amb moltes il·lustracions, que intenten descriure de manera molt clara com vivien les famílies i comunitats humanes de les primeres etapes de la nostra història: els caçadors-recolectors del paleolític, els ramaders-agricultors de les primeres aldees neolítiques, els constructors de monuments megalítics, els artesans que feien pìràmides a Egipte, els grecs que vivien a l'Atenes clàssica, els romans que treballaven al port de la capital de l'Imperi Romà (port d'Ostia), .....En alguns casos, hi ha activitats relacionades amb la lectura, que s'hauran de fer si el professorat ho demana

Aquí trobaràs diverses lectures sobre els continguts de Història de 2n d'ESO. Es tracta de documents amb moltes il·lustracions, que intenten descriure de manera molt clara com vivien les famílies i comunitats humanes de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna: els vikings, els habitants d'una aldea medieval o del Crack dels cavallers, els constructors de castells i catedrals, els ciutadans de Barcelona al segle XIV, els de Cuzco al segle XV, els de Venècia al 1500,  els de Istambul al 1600 .....En alguns casos, hi ha activitats relacionades amb la lectura, que s'hauran de fer si el professorat ho demana

Aquest curs va adreçat a tots els alumnes de Ciències Socials de tercer d'ESO. Dins del curs trobareu els recursos i materials que treballarem a l'assignatura aquest curs 2018-19 i que complementaran al llibre de text. També serà un espai per a compartir experiències i encetar debats. Espero que entre tots fem d'aquest espai, un espai viu i dinàmic.

Resum de la història d'Espanya i Catalunya entre 1500 i l'actualitat a partir de l'organització foral o constitucional que var existir

Ètica i ciutadania

Com a feina durant aquests dies, els alumnes de 1r de batxillerat hauran de fer una lectura y esquema-resum de les unitats 5 i 6 del llibre de text.

Recursos per la matèria d'Economia (50% en anglès) de 1r de batxillerat

Recursos de la matèria d'Economia. 

Actualment ens trobem en una etapa molt difícil ja que, el temps que teníem per realitzar esport o activitat física es veu reduït a allò que únicament podem fer a casa. Per seguir fomentant l’activitat física i sobretot la salut, des de la matèria d’Educació Física plantegem i plantejarem un seguit de tasques senzilles però efectives tant per al cos com per a la ment.

Actualment ens trobem en una etapa molt difícil ja que, el temps que teníem per realitzar esport o activitat física es veu reduït a allò que únicament podem fer a casa. Per seguir fomentant l’activitat física i sobretot la salut, des de l’assignatura d’Educació Física plantegem i plantejarem un seguit de tasques senzilles però efectives tant per al cos com per a la ment.

Actualment ens trobem en una etapa molt difícil ja que, el temps que teníem per realitzar esport o activitat física es veu reduït a allò que únicament podem fer a casa. Per seguir fomentant l’activitat física i sobretot la salut, des de l’assignatura d’Educació Física plantegem i plantejarem un seguit de tasques senzilles però efectives tant per al cos com per a la ment.

Dossier de l'escapade 2014

Dossier informatiu sortida a Montpellier 29 i 30 d'abril 2014

Dossier informatif de l'escapade

Seqüència didàctica de matemàtiques 1r d'ESO elaborada pel Servei de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els recursos formen una programació d'aula orientada al treball per competències. La seqüència és susceptible de ser adaptada pel professorat en funció de la situació, entorn i necessitats de l'alumnat. Les activitats i projectes que es proposen es basen en materials oberts, que es troben disponibles a portals educatius de diferents administracions públiques, complementats amb aplicacions web2.0.

La seqüència està formada per 9 unitats didàctiques:

 1. Nombres naturals i divisibilitat
 2. Nombres enters
 3. Nombres decimals i fraccions
 4. Mesures
 5. Geometria plana
 6. Cossos geomètrics
 7. Taules i gràfics
 8. Probabilitat
 9. La finestra oberta

Requeriments tècnics:

 • Per veure els mapes conceptuals cal tenir activat el filtre Freemind.
 • Per veure les fórmules i expressions matemàtiques cal tenir activat el filtre TEX.
 • Versió mínima de Moodle: 1.9.5. En versions anteriors és possible que alguns elements no es restaurin correctament.

Per consultes i suggeriments us podeu posar en contacte amb Josep Lluís Cañadilla, jcanadil@xtec.cat

Autor/a: Josep Lluís Cañadilla López de Coca
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)


Recursos en format pdf per imprimir, amb el seu duplicat en versió interactiva, amb exercicis i problemes acompanyats de finestres de GeoGebra. Els recursos i exercicis van agrupats en paquets SCORM catalogats en ARC. Es pot treballar de manera individual, en petits grups i amb la pissarra digital. Al final de cada tema es proposa una activitat col·laborativa emprant eines de Moodle (fòrum o wiki).

Aquest curs Moodle forma part d'un projecte de creació de material educatiu desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

Qualsevol observació i suggeriment de millora serà molt benvingut!

Autor/a: Victòria Oliu Subiranas
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

MATEMÀTIQUES 1r d'ESO

Curs editat per Susanna Carrau per a 2on d'ESO de l'any 2020/21

Aquest "curs" només incorpora una activitat, en format de "lliçó" de Moodle.

S'ha fet servir aquest format per elaborar una activitat que pot utilitzar-se com a eina d'aprenentatge de l'anticipació de l'acció, o bé com a eina d'estructuració d'idees i procediments.

El contingut és el plantejament i desenvolupament d'una estratègia de resolució de problemes, mitjançant equacions de 1r grau.

Autor/a: Cristóbal Martínez Guerau de Arellano
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Matèria optativa

GeoGebra a 4t d'ESO

Activitats Thatquiz 4t B

Curs adreçat als alumnes de 2n d?ESO