Available courses

Requisits de certificació   Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.

Avaluació positiva de les tasques individuals i grupals en relació amb l'aprofitament i la transferència immediata a l'aula.
Descripció   Aquesta activitat es durà a terme a la plataforma de formació Odissea.
Objectius   - Adquirir destreses i tenir domini bàsic pel que fa a l'ús de vàries aplicacions educatives i d'avaluació online.

Continguts   - Introducció a Symbaloo.
- Pissares digitals i murs: Padlet, Jamboard, Nearpod i Lino
- Portfoli i storytelling: Google Sites, Pixton, Storyboardthat i flipgrid.
- Aplicacions interactives i gamificació: Wordwall, Educaplay, Genia.ly i Kahoot
- Presentacions alternatives: Thinglink, Genia.ly, Piktochart i Canva.
- Generar continguts: Quizzlet, Mindomo, Buncee, Vokaro i Pooplet.
- Eines per l'avaluació: Socrative,Edpuzzle, Mentimeter, Plickers i Quizziz.