Notícies del lloc

Benvinguts al moodle de l'Escola La Vila Palamós

by Administrador/a b7002569 -

moodle2.jpgEl Moodle 2.0 de l'Escola La Vila de Palamós és un EVA un entorn virtual d'aprenentatge. Està pensat per ser un espai més d'un entorn d'ensenyament-aprenentatge i de treball de l'alumne i el mestre. Una aula virtual.

Els EVA permeten al/a la mestre/a presentar tota mena de materials educatius en format digital (interactius o no), fer el seguiment de les activitats realitzades pel seu alumnat, intercanviar amb el mateix informacions, consells, etc. i, finalment, portar un registre de les seves activitats i gestió de les qualificacions.

L'alumnat, per la seva banda, pot consultar en tot moment els materials dels cursos, comunicar-se amb el professorat i amb la resta de l'alumnat.

El Moodle  passa a ser la plataforma educativa de centre