Cursos disponibles

L'objectiu d'aquest curs és desenvolupar les bases del pensament científic necessàries per interpretar el món natural i els fenòmens físics que us envolten, així com afrontar els problemes més freqüents que s'hi relacionen.

Es tracta, en definitiva, que sigueu conscients de la realista física del vostre entorn, que us interesseu per l'actualitat científica, i que us prepareu per interactuar amb la Natura de manera crítica, reflexiva, creativa i responsable.

Continguts i activitats d'ensenyament-aprenentatge relatives al curs de 1r d'ESO de l'Escola El Turó.

Continguts i activitats d'ensenyament-aprenentatge relatives al curs de 2n d'ESO de l'Escola El Turó.

Curs sobre els continguts de matemàtiques de 4t d'ESO, amb activitats complementàries i enllaços d'interès.